ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

123 โรงเรียน

สพป.พิษณุโลก เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ

29 โรงเรียน

อำเภอบางกระทุ่ม

รายละเอียด

62 โรงเรียน

อำเภอวังทอง

รายละเอียด

32 โรงเรียน

อำเภอเนินมะปราง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอน
65020002 ราษฎร์เจริญ Rardcharoen นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020003 ราษฎร์ดำริ RATDUMRI SCHOOL นายสุนทร กลิ่นน้อย บางกระทุ่ม พัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม2 ประถมศึกษา
65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ Chumchon 12 Tatanphrachasarit นายปรินทร์ ยอดจันที บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020006 บ้านวังสาร Banwangsan นางเบญจมาศ รัตนประภา บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020007 บ้านทุ่งน้อย BANTHUNGNOY นายบรรเทิง ทานะขันธ์ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020008 บ้านบุใหญ่ BANBUYAI นายพัชร พวงรุ้ง บางกระทุ่ม พัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020009 ประชาสามัคคี Prachasamukee จ่าสิบตรีธรรมรัตน์ ขำสว่าง บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020010 วัดราษฎร์สโมสร watratsamoson นายวุฒิ ดีใจงาม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020011 วัดกรุงศรีเจริญ Watkrungsreecharoen นายไพฑูรย์ พิกุลเงิน บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020012 วัดบึงลำ Watbuenglum นายวินัย ทาบาง บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020013 วัดแหลมพระธาตุ Watlamphathad นางสาวโชติกา นิลมะณี บางกระทุ่ม พัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020014 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ChumChon 3 Bannernkum (Prachanukroon) นายสมคิด หาแก้ว บางกระทุ่ม ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020015 บ้านท่ายาง Banthayang นางสาวพิริยาพร วัชรวดี บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 - บางกระทุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา
65020018 บ้านหนองกลด Banhnongklod นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) Watdongmee นายเชิดชู แก้วลบ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020020 วัดบางกระทุ่ม Watbangkrathum นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020021 ศึกษาลัย Suksalai นายบุญเลิศ มากเมือง บางกระทุ่ม พัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020024 วัดสิริสุทธาวาส watsirisuttawas นายเนตร ใจเร็ว บางกระทุ่ม พัฒนาคุณภาพบางกระทุ่ม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020026 วัดโคกสลุด Watkoksalud นางวิภาดา โพธิ์ดง บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020027 ประชาสรรค์วิทยา Prachasanwittaya นายอดุลย์ แสงโรจน์ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020029 บ้านยางโทน Banyangthon school นายสมพงษ์ ป้อมกระสันต์ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020030 วัดท่านา watthana นายโชคชัย อภิชาติธำรง บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020031 วัดท่ามะขาม Watthamakam นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020033 บ้านหนองสระพัง Bannongsapang นายธีรวิฒิ ช่อลำดวน บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020034 วัดตายม wattayom - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020035 รัฐราษฎร์บำรุง Ratradbumrung นายอาคม มหามาตย์ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020036 วัดสนามคลีตะวันตก sanamkleetawantok นายพชร สินพูล บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020037 วัดสนามคลีตะวันออก watsanamkleetawanork school นายไพโรจน์ พูลแสง บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020038 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ongkanutsahakampamai 2 นายสัญชัย แสงสุข วังทอง วังทอง2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020039 บ้านโป่งปะ Ban pong pa School นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ วังทอง วังทอง2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020040 บ้านเขาน้อย Bankhaonoi นายฆิณวุธ สิทธิยศ วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020041 บ้านปากยาง Banpakyang สิบเอกอนุสรณ์ ประสารภักดิ์ วังทอง วังทอง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) banmuanghom school นายวันชัย พฤกษะวัน วังทอง วังทอง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี Ban Thung Aeang Samakkee นายจักรกฤษ กราบกราน วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020044 ห้วยพลู Huayplu นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ วังทอง วังทอง2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี bankangkulasamakkee นายนธี ฉิมฉวี วังทอง วังทอง2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์ Rajubpatam School นายสรณพงศ์ ใยดี วังทอง วังทอง 3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020048 บ้านบึงพร้าว Banbungphrao นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด วังทอง วังทอง 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020049 บ้านดินทอง Ban Din Thong นายวิระ จันทราสา วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) Ban Sometoei School นายปิ่น คำหมู่ วังทอง วังทอง 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020051 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง Chumchon2Bankokmaidaeng School นายจีระ เฉลิมสถาน วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020052 บ้านเนินสะอาด noensaard นายเรือง ทองทา วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020053 วัดท่าหมื่นราม Watthamuenram school นางปนัดดา ทับทิมทอง วังทอง ประสิทธิภาพวังทอง 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020057 บ้านหินประกาย BANHINPRAKAI นายธีรพันธ์ พลายสังข์ วังทอง วังทอง1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ banmaichaijareon ว่าที่ ร.ต.หญิงอัญชลี จันประตูมอญ วังทอง คุณภาพการศึกษาวังทอง1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020059 บ้านซำหวาย ฺBansumwai นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร วังทอง วังทอง1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020060 บ้านนาพราน BANNAPHAN นายบุญเลิศ ชูรา วังทอง วังทอง 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020061 บ้านใหม่พนมทอง Banmaipanomthong นายอดิเรก น้อยพานิช วังทอง วังทอง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020062 บ้านป่าขนุน BANPAKHANOON นายสาริน สงศิลาวัต วังทอง วังทอง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020063 บ้านน้ำริน BANNAMRIN นายสมชาย โตใหญ่ วังทอง วังทอง 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020064 บ้านหนองปรือ Banning pure นางสาวษณอนงค์ ชูรา วังทอง วังทอง1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020065 บ้านกลาง banklang นายนิพนธ์ พูลนุช วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020066 บ้านน้ำยาง bannamyang นางสาวปวีณา ศรีเนตร วังทอง วังทอง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020067 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง Chomchon 15 Bannoensawang นายศุภณัฐ จันประตูมอญ วังทอง วังทอง 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020069 บ้านหนองงา Ban Nongnga นายอัมพร อัตตโน วังทอง วังทอง 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020070 สามัคคีธรรม Samagkheethum - วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020071 วัดสุพรรณพนมทอง watsupanpanomtong นายสมหวัง บุญผ่อง วังทอง วังทอง 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020072 วัดพันชาลี Watphunchalee School นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ วังทอง วังทอง 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020073 บ้านเนินไม้แดง bannoenmaidang นายบรรพต ใจกล้า วังทอง วังทอง4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา Bannoenthongrasphatthana นางชฑรัช วงษ์ยอด วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020075 บ้านวังไม้ตอก Banwangmitok นายวุฒิชัย อินทโชติ วังทอง วังทอง 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020077 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) bantaewwangnumsai นายณรงค์เดช โพธิเกิด วังทอง วังทอง 5 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020079 บ้านแม่ระกา banmaeraka นางสมถวิล คำหมู่ วังทอง วังทอง 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020080 บ้านเข็ก Ban kheg school นายณัฐกิตติ์ ชาวนา วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 5 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020081 บ้านดงพลวง bandongphong นายแสวง นันตะนะ วังทอง วังทอง 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020082 วัดดงข่อย watdongkhoy นายเจษฎา แสงจันทร์ วังทอง วังทอง 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020083 บึงราชนก Buengratchanok นางสาววนิดา นาคอ่อง วังทอง วังทอง3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) Khuruprachachanutis (wankru 2504) ดร.ประจวบ จันทร วังทอง วังทอง 3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) Bankhaosamorklang นายประทีป ป้อมส่าหร่าย วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ Watbangsapanpapanchananuson นายชลธี แก้วป้องปก วังทอง วังทอง 3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020087 บ้านวังพรม Banwangpom นายพิชัย สุขชัย วังทอง วังทอง 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 Phinphonrach Tangtrongchit 12 นายวิรัช พานซ้าย วังทอง วังทอง 3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020089 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ Banwangtardrach-u-tit school นายผจงเกียรติ จีนสลุต วังทอง เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020090 บ้านแก่งจูงนาง BanKaengjoongnang นางปรียาวดี บัวแก้ว วังทอง วังทอง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020091 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) Pamaiutid six school (Khailuksuakaengsong) นายชูเกียรติ ภู่ใหญ่ วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020092 บ้านวังนกแอ่น banwangnokan school นายมนตรี ชัยชราแสง วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020093 บ้านวังดินสอ Banwangdinsor School นางวิรัตน์ เลิศแตง วังทอง วังทอง2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020094 บ้านป่ามะกรูด pamakood school - วังทอง วังทอง2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020095 บ้านน้ำพรม Bannamprom นายวัชระ มาลี วังทอง วังทอง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020096 บ้านท่าข้าม Banthakham นายสำราญ มีผึ้ง วังทอง วังทอง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ Bankaengsalitsenaooppatum นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ วังทอง วังทอง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020098 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) Bansumtakhien นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ วังทอง วังทอง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020099 บ้านตอเรือ bantorroea นายธนากร วัฒนพรเดชา วังทอง วังทอง2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) BANPAIYAI นางสาวดรุณ มินาคูณ วังทอง วังทอง 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020102 วัดวังพิกุล Wat Wang Phikun นางธันวารี บัวทอง วังทอง วังทอง5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020103 บ้านคลองเป็ด BanKlongped นางสายรุ้ง คำพุฒ วังทอง วังทอง 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020104 บ้านคลองเมือง Banklongmueng นายณัฐนนท์ อินปัญญา วังทอง พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020106 บ้านสะเดา bansadao นายสมจิตร นาคผู้ วังทอง วังทอง 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020107 บ้านหนองพระ BANNONGPA นายภัทรพร วรศรีหิรัญ วังทอง วังทอง 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020108 บ้านเจริญผล BANJAREANPOL นายภิญโญ สุขขำ วังทอง วังทอง5 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020110 บ้านซำรัง Bansamrung นายรัตน์ เกตุจันทร์ เนินมะปราง เนินมะปราง 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020111 บ้านชมภู banchompoo นายประทีป จันทร์รักษ์ เนินมะปราง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020112 บ้านน้ำปาด Bannampad ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ เนินมะปราง เนินมะปราง 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020113 วัดปลวกง่าม watpluakngam นายลือชัย สิริศิโรรัตน์ เนินมะปราง กลุ่มประสิทธิภาพเนินมะปราง1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ RAKTHAI ROMGLAO UPPATHAM SCHOOL นางสาวทัศนีย์ สมจิต เนินมะปราง - อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย Chumchonbansaiyoi นายสมศักดิ์ แก้วแสง เนินมะปราง เนินมะปราง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020116 บ้านหนองขมิ้น bannongkhamin นายกฤษณะ ศุภชญานันท์ เนินมะปราง เนินมะปราง 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020117 บ้านเขาดิน bankhaodion นายสุทธิ เชยล้อมขำ เนินมะปราง เนินมะปราง2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020118 บ้านพุกระโดน Banpukradon นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น เนินมะปราง เนินมะปราง 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020119 บ้านโคกวังสาร Ban Kogwangsan school นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์ เนินมะปราง เนินมะปราง 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020120 บ้านผารังหมี PHARUGNMEE นายสุวิจักขณ์ แสงอ่วม เนินมะปราง เนินมะปราง 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020121 บ้านเนินมะปราง BAN NOENMAPRANG SCHOOL นายกมล สุมาลา เนินมะปราง เนินมะปราง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020122 เนินดินราษฎร์อุทิศ Neundinratuthid นายกิตติชัย เด่นประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ Banmaitongprasert นายวิญญู ดวงมณี เนินมะปราง เนินมะปราง 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020124 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ Bannongkhonprachason นายธีรสิทธิ์ วิเศษ เนินมะปราง ประสิทธิภาพเนินมะปราง 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020125 บ้านหนองไม้ยางดำ bannonogmaiyangdum นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร เนินมะปราง เนินมะปราง 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย Banpattanadongnoi นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา เนินมะปราง เนินมะปราง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020127 บ้านผาท่าพล Banphathapol นางภัททิยา ทองพงษ์เนียม เนินมะปราง เนินมะปราง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก Bannoisumkheelek นายสุรกิต ศรีคำ เนินมะปราง เนินมะปราง 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020129 บ้านลำภาศ Lamphat นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช เนินมะปราง เนินมะปราง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง Huakhaoratbamrung นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020131 บ้านใหม่สามัคคี Banmaisamakkee นางสาวยุพิน สุ่มประดิษฐ์ เนินมะปราง เนินมะปราง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020132 บ้านห้วยบ่อทอง Banhuaybothong นายธวัช วงศ์ใหญ่ เนินมะปราง เนินมะปราง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020133 วัดบ้านมุง watbanmung ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ลาไม้ เนินมะปราง ประสิทธิภาพเนินมะปราง 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020134 บ้านวังโพรง Banwangprong นายสรพงษ์ แสงสุข เนินมะปราง เนินมะปราง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020135 บ้านวังขวัญ Banwangkwan นายณัฐวัฒน์ คำแหง เนินมะปราง เนินมะปราง1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020136 บ้านเขาเขียว Ban kho khaew นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร เนินมะปราง เนินมะปราง1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020137 บ้านทุ่งยาว BANTHOONGYAO SCHOOL นายอรรถพล บุญใจ เนินมะปราง เนินมะปราง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020138 บ้านหนองดู่ Nongdoo นางนัฏชนก แสงสุข เนินมะปราง พัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020139 บ้านวังดินเหนียว Banwangdinniew นางสาลี่ ศรีชู เนินมะปราง เนินมะปราง1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65020140 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) Banwangyang(Rhatsamakkee) นายสมศักดิ์ กมลรัตน์ เนินมะปราง เนินมะปราง 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65020141 บ้านไทรดงยั้ง BANZAIDONGYAUNG นายไตรภพ สุเมรุไหว เนินมะปราง เนินมะปราง1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น