ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360337

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020048

รหัส SMIS 8 หลัก

367

จำนวนนักเรียน

1065360337

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 21 13 34 2
อนุบาล 2 24 18 42 2
รวม อนุบาล 45 31 76 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 23 21 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 30 51 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 33 20 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 22 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 25 28 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 30 46 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 140 151 291 12
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 185 182 367 16

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบึงพร้าว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สวัสดิ์ ผาสุข ชาย Sawat Phasuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปิ่น คำหมู่ ชาย Pin Kammoo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นนทพร เสวิสิทธิ์ หญิง Nontaporn Sewisit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำวุ้น มงคล หญิง NUMWOON MONGKOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อำพันธุ์ พงษ์พานิช ชาย Am-phan Phongphanich ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรษภรณ์ ปานขาว หญิง Watsapon Pankaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วินิตดา ยิ้มยันยง หญิง WINITDA YIMYANYONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุโรจนา ธิรินทอง หญิง SUROTCHANA THIRINTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉราภรณ์ คชาโชติ หญิง Aucharaporn Kachachot ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วราพร จงนุช หญิง Waraporn Jongnud ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กษิรา นิจันทร์ดา หญิง kasira nichanda. ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุจิเรข ปรีชาวนา หญิง Rujirek Preechaona ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา ฉ่ำไกร หญิง Sukanya Chamkrai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์นารา ทองงามขำ หญิง Pimnara Thongngamkum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว โชติรส วิสุมา หญิง Chotiros Wisuma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิตสุภา แจ้งอรุณ หญิง Jitsupha Jangarun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ติดา คล้ายวงศ์ประยูร ชาย Tida Klaiwongprayun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชิดชนก ชอบสุข หญิง Chitchanok Chobsuk ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รุ่งสุรีย์ กองเพชร หญิง Rungsuree Kongphet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อนุพงศ์ คงแสง ชาย Anupong Khongsang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.07
ภาษาอังกฤษ 37.98
คณิตศาสตร์ 28.40
วิทยาศาสตร์ 35.33
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.19
ภาษาอังกฤษ 38.48
คณิตศาสตร์ 46.22
วิทยาศาสตร์ 42.72
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.45
ภาษาอังกฤษ 38.46
คณิตศาสตร์ 47.50
วิทยาศาสตร์ 42.79

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบึงพร้าว
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 99,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบึงพร้าว
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 2,169,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบึงพร้าว
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 1,949,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 500 เมตร
ยาว 700 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบึงพร้าว
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 597,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบึงพร้าว
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบึงพร้าว
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,199,463.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 4 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบึงพร้าว
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบึงพร้าว
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,817,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบึงพร้าว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบึงพร้าว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด