ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 0
65020094 บ้านป่ามะกรูด 7
65020034 วัดตายม 17
65020008 บ้านบุใหญ่ 29
65020119 บ้านโคกวังสาร 30
65020003 ราษฎร์ดำริ 32
65020033 บ้านหนองสระพัง 38
65020124 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 38
65020049 บ้านดินทอง 40
65020136 บ้านเขาเขียว 40
65020029 บ้านยางโทน 43
65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 44
65020037 วัดสนามคลีตะวันออก 46
65020081 บ้านดงพลวง 46
65020092 บ้านวังนกแอ่น 47
65020120 บ้านผารังหมี 47
65020093 บ้านวังดินสอ 48
65020125 บ้านหนองไม้ยางดำ 48
65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง 48
65020018 บ้านหนองกลด 50
65020075 บ้านวังไม้ตอก 50
65020132 บ้านห้วยบ่อทอง 50
65020139 บ้านวังดินเหนียว 54
65020015 บ้านท่ายาง 57
65020138 บ้านหนองดู่ 57
65020007 บ้านทุ่งน้อย 58
65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 61
65020107 บ้านหนองพระ 61
65020066 บ้านน้ำยาง 63
65020122 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 63
65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 64
65020065 บ้านกลาง 64
65020030 วัดท่านา 66
65020062 บ้านป่าขนุน 66
65020083 บึงราชนก 67
65020012 วัดบึงลำ 68
65020082 วัดดงข่อย 68
65020013 วัดแหลมพระธาตุ 70
65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 70
65020137 บ้านทุ่งยาว 74
65020073 บ้านเนินไม้แดง 79
65020036 วัดสนามคลีตะวันตก 81
65020026 วัดโคกสลุด 87
65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 88
65020104 บ้านคลองเมือง 89
65020103 บ้านคลองเป็ด 90
65020039 บ้านโป่งปะ 91
65020118 บ้านพุกระโดน 92
65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 95
65020069 บ้านหนองงา 101
65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์ 104
65020009 ประชาสามัคคี 106
65020024 วัดสิริสุทธาวาส 106
65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 106
65020129 บ้านลำภาศ 106
65020006 บ้านวังสาร 108
65020099 บ้านตอเรือ 115
65020131 บ้านใหม่สามัคคี 115
65020112 บ้านน้ำปาด 116
65020116 บ้านหนองขมิ้น 117
65020072 วัดพันชาลี 123
65020102 วัดวังพิกุล 123
65020127 บ้านผาท่าพล 124
65020061 บ้านใหม่พนมทอง 125
65020070 สามัคคีธรรม 125
65020091 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 126
65020002 ราษฎร์เจริญ 127
65020041 บ้านปากยาง 127
65020038 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 128
65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 128
65020117 บ้านเขาดิน 128
65020031 วัดท่ามะขาม 133
65020020 วัดบางกระทุ่ม 134
65020141 บ้านไทรดงยั้ง 137
65020011 วัดกรุงศรีเจริญ 139
65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 141
65020027 ประชาสรรค์วิทยา 141
65020089 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 148
65020108 บ้านเจริญผล 148
65020077 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 149
65020087 บ้านวังพรม 149
65020135 บ้านวังขวัญ 153
65020095 บ้านน้ำพรม 155
65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 164
65020134 บ้านวังโพรง 166
65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 167
65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย 171
65020059 บ้านซำหวาย 173
65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 178
65020064 บ้านหนองปรือ 181
65020133 วัดบ้านมุง 181
65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย 183
65020060 บ้านนาพราน 185
65020010 วัดราษฎร์สโมสร 186
65020098 บ้านซำตะเคียน(ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) 188
65020113 วัดปลวกง่าม 188
65020052 บ้านเนินสะอาด 189
65020090 บ้านแก่งจูงนาง 199
65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 200
65020110 บ้านซำรัง 202
65020051 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 203
65020096 บ้านท่าข้าม 204
65020140 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 204
65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ 208
65020106 บ้านสะเดา 216
65020035 รัฐราษฎร์บำรุง 217
65020071 วัดสุพรรณพนมทอง 220
65020111 บ้านชมภู 233
65020044 ห้วยพลู 236
65020057 บ้านหินประกาย 240
65020079 บ้านแม่ระกา 253
65020040 บ้านเขาน้อย 257
65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 272
65020063 บ้านน้ำริน 290
65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 297
65020014 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 320
65020053 วัดท่าหมื่นราม 326
65020080 บ้านเข็ก 326
65020048 บ้านบึงพร้าว 367
65020067 ชุมชน15 บ้านเนินสว่าง 385
65020021 ศึกษาลัย 516
65020121 บ้านเนินมะปราง 1,458
65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1,463