ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360396

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020102

รหัส SMIS 8 หลัก

123

จำนวนนักเรียน

1065360396

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 4 12 1
อนุบาล 2 2 9 11 1
รวม อนุบาล 10 13 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 14 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 7 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 50 50 100 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 60 63 123 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดวังพิกุล

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ธันวารี บัวทอง หญิง TANWAREE BUATHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกษียร สิงห์ทอง หญิง Kasian Singthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิชญา สังข์เงิน หญิง Phichaya Sungnguen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประสงค์ อุ่นจันทร์ ชาย Prasong Unchan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีรัตน์ หลำชาวนา หญิง Sureerat Lamchaowna ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชิสา แสงสุริยัน หญิง Unchisa Chimnak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิตา ขอบบัวคลี่ หญิง Chalita Khobbuakhle ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิวานันท์ แสงดี หญิง Siwanan Sangdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรษา เผ่าคนชม หญิง Pansa Paokonchom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาติ มีทอง หญิง Parichart Meeth0ng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.44
ภาษาอังกฤษ 30.42
คณิตศาสตร์ 39.17
วิทยาศาสตร์ 40.10
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.52
ภาษาอังกฤษ 29.77
คณิตศาสตร์ 32.73
วิทยาศาสตร์ 38.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.13
ภาษาอังกฤษ 26.54
คณิตศาสตร์ 35.77
วิทยาศาสตร์ 36.62

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดวังพิกุล
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังพิกุล
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังพิกุล
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังพิกุล
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 185,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 383 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดวังพิกุล
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 393,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังพิกุล
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดวังพิกุล
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดวังพิกุล
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 159,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 25 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังพิกุล
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดวังพิกุล
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดวังพิกุล

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดวังพิกุล

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด