ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

นักเรียนจำนวน 1 - 119 คน

นักเรียนจำนวน 1 - 119 คน

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
65020094 บ้านป่ามะกรูด 7
65020034 วัดตายม 17
65020008 บ้านบุใหญ่ 29
65020119 บ้านโคกวังสาร 30
65020003 ราษฎร์ดำริ 32
65020033 บ้านหนองสระพัง 38
65020124 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 38
65020049 บ้านดินทอง 40
65020136 บ้านเขาเขียว 40
65020029 บ้านยางโทน 43
65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 44
65020037 วัดสนามคลีตะวันออก 46
65020081 บ้านดงพลวง 46
65020092 บ้านวังนกแอ่น 47
65020120 บ้านผารังหมี 47
65020093 บ้านวังดินสอ 48
65020125 บ้านหนองไม้ยางดำ 48
65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง 48
65020018 บ้านหนองกลด 50
65020075 บ้านวังไม้ตอก 50
65020132 บ้านห้วยบ่อทอง 50
65020139 บ้านวังดินเหนียว 54
65020015 บ้านท่ายาง 57
65020138 บ้านหนองดู่ 57
65020007 บ้านทุ่งน้อย 58
65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 61
65020107 บ้านหนองพระ 61
65020066 บ้านน้ำยาง 63
65020122 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 63
65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 64
65020065 บ้านกลาง 64
65020030 วัดท่านา 66
65020062 บ้านป่าขนุน 66
65020083 บึงราชนก 67
65020012 วัดบึงลำ 68
65020082 วัดดงข่อย 68
65020013 วัดแหลมพระธาตุ 70
65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 70
65020137 บ้านทุ่งยาว 74
65020073 บ้านเนินไม้แดง 79
65020036 วัดสนามคลีตะวันตก 81
65020026 วัดโคกสลุด 87
65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 88
65020104 บ้านคลองเมือง 89
65020103 บ้านคลองเป็ด 90
65020039 บ้านโป่งปะ 91
65020118 บ้านพุกระโดน 92
65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 95
65020069 บ้านหนองงา 101
65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์ 104
65020009 ประชาสามัคคี 106
65020024 วัดสิริสุทธาวาส 106
65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 106
65020129 บ้านลำภาศ 106
65020006 บ้านวังสาร 108
65020099 บ้านตอเรือ 115
65020131 บ้านใหม่สามัคคี 115
65020112 บ้านน้ำปาด 116
65020116 บ้านหนองขมิ้น 117