ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

รหัส SMIS โรงเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม
สพฐ. จัดหาเอง/จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด สพฐ. จัดหาเอง/บริจาค ใช้ได้ ชำรุด
65020001 วัดย่านยาว  
65020002 ราษฎร์เจริญ   11  11 
65020003 ราษฎร์ดำริ  
65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์   42  10  32  42 
65020006 บ้านวังสาร   15  20  21 
65020007 บ้านทุ่งน้อย   30  15  15  30 
65020008 บ้านบุใหญ่  
65020009 ประชาสามัคคี   10  10  10 
65020010 วัดราษฎร์สโมสร   17  14  22 
65020011 วัดกรุงศรีเจริญ   12  15  19  27 
65020012 วัดบึงลำ   10  10 
65020013 วัดแหลมพระธาตุ  
65020014 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)   11  21  32  32  14  14  14 
65020015 บ้านท่ายาง  
65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118  
65020018 บ้านหนองกลด  
65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)   11  11  11 
65020020 วัดบางกระทุ่ม   10  10  10 
65020021 ศึกษาลัย   25  10  20  15  35 
65020022  
65020024 วัดสิริสุทธาวาส  
65020024 วัดสิริสุทธาวาส  
65020025 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม  
65020026 วัดโคกสลุด  
65020027 ประชาสรรค์วิทยา   10 
65020028  
65020029 บ้านยางโทน  
65020030 วัดท่านา   12  15  17 
65020031 วัดท่ามะขาม   30  22  30 
65020033 บ้านหนองสระพัง  
65020034 วัดตายม  
65020035 รัฐราษฎร์บำรุง   20  20  20 
65020036 วัดสนามคลีตะวันตก   11  18  18 
65020037 วัดสนามคลีตะวันออก  
65020038 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2   10  10  17 
65020039 บ้านโป่งปะ   14  14 
65020040 บ้านเขาน้อย   25  22  25 
65020041 บ้านปากยาง   10  12 
65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)   25  21  25 
65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี   12 
65020044 ห้วยพลู   22  15  22 
65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี  
65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์   17  17  17 
65020047  
65020048 บ้านบึงพร้าว   20  20  25 
65020049 บ้านดินทอง  
65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)   10 
65020051 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง   20  20  20 
65020052 บ้านเนินสะอาด   20  14  12  26 
65020053 วัดท่าหมื่นราม   20  12  20 
65020054 สามัคคีประชาราษฎร์   10  10 
65020057 บ้านหินประกาย   29  14  43  43 
65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ   10  10  15  20 
65020059 บ้านซำหวาย   11  20  23  31 
65020060 บ้านนาพราน   10  10  10 
65020061 บ้านใหม่พนมทอง   10  16  16 
65020062 บ้านป่าขนุน   10  10 
65020063 บ้านน้ำริน   20  10  18  30 
65020064 บ้านหนองปรือ   22  22  22 
65020065 บ้านกลาง   14  15  15 
65020066 บ้านน้ำยาง  
65020067 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง   32  15  47  13  47  11  11 
65020069 บ้านหนองงา   10  12 
65020070 สามัคคีธรรม   12  15  16 
65020071 วัดสุพรรณพนมทอง   20  10  20  10  30  10 
65020072 วัดพันชาลี   10  12  18 
65020073 บ้านเนินไม้แดง  
65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา  
65020075 บ้านวังไม้ตอก  
65020076  
65020077 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)   10  12  18  22 
65020078 บ้านถ้ำเต่า   10 
65020079 บ้านแม่ระกา   33  11  38  44 
65020080 บ้านเข็ก   23  14  23 
65020081 บ้านดงพลวง  
65020082 วัดดงข่อย  
65020083 บึงราชนก  
65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)   12  11  12 
65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)   62  62  62 
65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์   10  15  17  25 
65020087 บ้านวังพรม   16  18  23  10  11 
65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12   43  80  117  123  19  21  23 
65020089 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ   10  10  10  10  20 
65020090 บ้านแก่งจูงนาง   10  17  14  13  27  10  10 
65020091 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)   11  11 
65020092 บ้านวังนกแอ่น   11  13 
65020093 บ้านวังดินสอ  
65020094 บ้านป่ามะกรูด   16  16  16 
65020095 บ้านน้ำพรม   10  12  12  10  22 
65020096 บ้านท่าข้าม   15  10  18  25 
65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์   11  11  11  10  10 
65020098 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)   18  18 
65020099 บ้านตอเรือ   16  10  16 
65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)   10  14 
65020102 วัดวังพิกุล   10  10 
65020103 บ้านคลองเป็ด   13  18  18 
65020104 บ้านคลองเมือง   12  12  12 
65020106 บ้านสะเดา   10  10  10 
65020107 บ้านหนองพระ  
65020108 บ้านเจริญผล   15  10  18 
65020109  
65020110 บ้านซำรัง   20  15  20 
65020111 บ้านชมภู   10  15  24  25 
65020112 บ้านน้ำปาด   15  15  18  11  11 
65020113 วัดปลวกง่าม   14  20  24  10  34 
65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์   12  12 
65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย   14  15  18 
65020116 บ้านหนองขมิ้น   15  15  15 
65020117 บ้านเขาดิน   10  10  10 
65020118 บ้านพุกระโดน   13  13  18 
65020119 บ้านโคกวังสาร  
65020120 บ้านผารังหมี  
65020120 บ้านผารังหมี  
65020121 บ้านเนินมะปราง   31  21  50  52 
65020122 เนินดินราษฎร์อุทิศ  
65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ   10  10  20  20 
65020124 บ้านหนองขอนประชาสรรค์   15  16  20 
65020125 บ้านหนองไม้ยางดำ   11  11  11 
65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย   17  10  19 
65020127 บ้านผาท่าพล   11  16  16  10  14  14 
65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   44  24  20  44 
65020129 บ้านลำภาศ   23  14  23 
65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง  
65020131 บ้านใหม่สามัคคี   20  20  20 
65020132 บ้านห้วยบ่อทอง   12 
65020133 วัดบ้านมุง   40  30  70  70 
65020134 บ้านวังโพรง   17  17  22 
65020135 บ้านวังขวัญ   10  10  10  10 
65020136 บ้านเขาเขียว  
65020137 บ้านทุ่งยาว   10  10 
65020138 บ้านหนองดู่   13  11  13 
65020139 บ้านวังดินเหนียว   11  10  16 
65020140 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)   11  18  27  29 
65020141 บ้านไทรดงยั้ง   17  10  17  10  10