ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360188

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020027

รหัส SMIS 8 หลัก

141

จำนวนนักเรียน

1065360188

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 12 18 1
อนุบาล 2 9 13 22 1
รวม อนุบาล 15 25 40 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 9 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 4 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 55 46 101 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 70 71 141 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อดุลย์ แสงโรจน์ ชาย Adul Sangrode ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เครือ เกิดสมบูรณ์ หญิง KRUA KEADSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปัฐมาภรณ์ แสงโรจน์ หญิง Phattamaporn Sangrode ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา บัวฉิม หญิง APINYA BUACHIM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสรัตน์ น้อยใจมั่น หญิง Sorat Noichaiman ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุดา เกษสุมา หญิง Witchuda Ketsuma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษกร สมภักดี หญิง ฺBusakorn Sompakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินรัตน์ โพธิ์ใบ หญิง charinrat phobai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุณัฏฐา ยาคำ หญิง sunattha yakham ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.53
ภาษาอังกฤษ 51.50
คณิตศาสตร์ 49.00
วิทยาศาสตร์ 40.10
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 73.54
ภาษาอังกฤษ 65.83
คณิตศาสตร์ 70.00
วิทยาศาสตร์ 51.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.03
ภาษาอังกฤษ 55.56
คณิตศาสตร์ 57.78
วิทยาศาสตร์ 47.72

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ประชาสรรค์วิทยา
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 47,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสรรค์วิทยา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสรรค์วิทยา
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 105,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 76 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสรรค์วิทยา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 104,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสรรค์วิทยา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 3 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสรรค์วิทยา
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 553 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ประชาสรรค์วิทยา
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 29,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 76 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ประชาสรรค์วิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ประชาสรรค์วิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด